Tradiční dokopná oficiálně uzavře soutěžní ročník 2023.

"Jménem klubu zvu všechny členy na ukončení letošní soutěžní sezóny, které se koná v sobotu 14.10. Jako vždy si dáme losovaný turnaj, pak nás čeká posezení, spojené se žranicí. V jeho rámci bychom rádi poděkovali našim mladíkům, kteří zvládli obhajobu titulu krajského přeborníka. A také se určitě podíváme, alespoň prostřednictvím televize, na finále extraligy mužů. Prostě vše na pohodu," zve na akci předseda klubu Miloslav Ziegler.