Prostředky z neinvestiční dotace MŠMT na rok 2017 byly využity na nákup antuky pro hřiště, na kterých hrají svá soutěžní i tréninková utkání mládežnická družstva klubu. Dále byly prostředky z dotace využity na odměnu pro trenéra mládeže s nejvyšší nohejbalovou licencí za vedení tréninkových a zápasových jednotek.