Informace ke zrušení programu investičních dotací MŠMT ČR 2017.

Informujeme členy a partnery klubu o zrušení investiční dotace programu 133510 z MŠMT ČR na modernizaci sportovního areálu, ve kterém klub působí. Celý investiční program byl v květnu ministryní zrušen z důvodu nekalých praktik, které provázely výběr úspěšných žadatelů a souvisí se současnou fotbalovou kauzou. Dle dostupných veřejných informací mělo být 21 dotací z 50 vybraných žadatelů ovlivněno. Bohužel některé mediální výstupy zřejmě pod vlivem nedostatku relevantních informací zaměňují zrušení dotačních programů za pozastavení a matou tak veřejnost. Některá média dokonce vydala seznam ovlivněných dotací (náš klub mezi nimi není) a uvedla, že i zbylé dotace nebyly zcela v pořádku, protože vlastně dělaly "křoví" ovlivněným. Tato zavádějící informace může pro méně znalé navozovat dojem, že vlastně podváděli všichni žadatelé.

Za náš klub bych rád zodpovědně prohlásil, že jsme se žádného nekalého jednání nedopustili a princip kolektivní viny, uplatněný MŠMT, je pro nás naprosto v dnešní době nepřijatelný.

Do činností, které s dotací souvisely nebo byly MŠMT vyžadovány (např. aktualizace projektu, položkový rozpočet, výběrové řízení na dodavatele stavby, smlouva o dílo, veškeré administrativní úkony, spoluúčast města, zahájení přípravných stavebních prací), klub investoval velké množství práce, času a také svých finančních prostředků. Dosud jsme z MŠMT nedostali žádné oficiální vyrozumění ani reakci na dopis náš a města. Proto se spolu s dalšími poškozenými kluby, obcemi a městy, které nejsou uvedeny na seznamu hříšníků, znovu obracíme na MŠMT s žádostí o revizi principu kolektivní viny a žádostí o svolání jednání, na kterém by se projednaly možnosti dalšího postupu.

Jménem VV klubu Ing. Miloslav Ziegler, předseda